Meer over XyNed

 

XyNed is opgericht door Xuelian Chu. Xuelian Chu is opgegroeid in China, en heeft daar een universitaire opleiding "Foreign Trade English" gevolgd, die voorbereidde op werkzaamheden als tolk/vertaler Chinees<>Engels. Na haar studie heeft Xuelian Chu gewerkt als tolk/vertaler bij een groot petrochemisch bedrijf in China, en was daarbij als tolk/vertaler betrokken bij diverse werkzaamheden, zoals contract onderhandelingen, technische discussies, vergaderingen, etc. etc.

 

Xuelian Chu heeft vervolgens enkele jaren in de Verenigde Staten gewoond. In 2001 is zij naar Nederland verhuisd, en heeft zich snel de Nederlandse taal eigen gemaakt, meest recentelijk door het afronden van de universitaire master-opleiding Nederlandkunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie heeft ze zich gespecialiseerd in tweede-taal verwerving. Tevens heeft ze als verbreding een Praktijkstudie Management gevolgd, met een specialisatie in International Cultural Management, en een specialisatie in Didactiek.

In April 2010 heeft Xuelian met succes de SIGV cursus "Gerechtstolken in Strafzaken" afgerond, en is een beŽdigd tolk. Xuelian Chu geeft ook les als docent Chinees aan een middelbare school in Gouda.

 

Haar praktische ervaring als tolk/vertaler, gecombineerd met haar academische scholing op het gebied van Nederlandse en Engelse taalkunde, International Cultural Management en Didactiek zijn uniek en van belang voor klanten die zich op een of andere manier  bezig gaan houden met de Chinese taal.